Emily Ratajkowski – 67th Annual Parsons Fashion Benefit