Emily Ratajkowski – “Entourage” Premiere in Westwood