Emily Ratajkowski – “Towel” Series Photoshoot by Mario Testino

Asset 432c0087.