Emily Ratajkowski – TargetStyle in Vogue Fashion Event